Opzegging

Opzegging

Korfbal en Kombifit

Schriftelijk voor 1 mei bij het secretariaat, anders wordt het lidmaatschap automatisch met één verenigingsjaar verlengd (het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni). Bij opzegging na 1 mei is over het betreffende complete verenigingsjaar contributie verschuldigd, dit in verband met aangegane verplichtingen met betrekking tot bondsafdrachten etc.

Jeu de Boules

Schriftelijk bij het secretariaat met een opzegtermijn van 1 maand. Bij opzegging in enige kalendermaand is voor de lopende en volgende kalendermaand contributie verschuldigd.